Sô 2 Đường Lê Lai, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

ANA MANDARA VILLAS DALAT RESORT & SPA

    Số 2 đường Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 

DALAT PALACE HERITAGE HOTEL 

    Số 15A đường Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

KHÁCH SẠN DU PARC ĐÀ LẠT

    Số 10 Phan Bội Châu, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.

KHÁCH SẠN COLLINE ĐÀ LẠT

    Số 83 Đường Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

KHÁCH SẠN MARIGOLD ĐÀ LẠT