Chính sách hoàn hủy

Trường hợp bị hủy bỏ đặt phòng/tour từ Công Ty Cổ Phần Du Lịch Maslow Toàn Cầu

Nếu Công Ty du lịch Maslow Travel không thực hiện được chuyến du lịch, Công Ty du lịch Maslow Travel phải báo ngay cho khách hàng biết và thanh toán lại cho khách hàng toàn bộ số tiền khách hàng đã đóng trong vòng 3 ngày kể từ lúc việc thông báo hủy chuyến du lịch bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Trường hợp bị hủy bỏ do khách hàng

Trường hợp đơn đặt phòng/ tour được huỷ từ phía khách hàng thì Công Ty Du Lịch Maslow Travel sẽ áp dụng phí hoàn huỷ dưa theo chính sách hoàn huỷ của cơ sở lưu trú nhận thông tin đặt phòng của khách hàng ( Thông tin thời gian hoàn huỷ đặt phòng đã được tư vấn & cung cấp khi khách hàng đặt phòng & nhận email xác nhận ” Đặt phòng thành công “).

Nếu đơn phòng của quý khách được huỷ vào khoảng thời gian miễn phí huỷ thì phía công ty du lịch Maslow Travel sẽ tiến hành hoàn tiền đặt phòng tới quý khách. Còn các trường hợp huỷ khác nếu bị tính phí phạt Maslow Travel sẽ gửi thông tin chi tiết về phí áp dụng tới quý khách.

Trường hợp bất khả kháng

Nếu chương trình du lịch bị hủy bỏ hoặc thay đổi bởi một trong hai bên vì một lý do bất khả kháng (hỏa hoạn, thời tiết, tai nạn, thiên tai, chiến tranh, hoãn và hủy chuyến của các phương tiện vận chuyển công cộng…), thì hai bên sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ bồi hoàn các tổn thất đã xảy ra và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Tuy nhiên mỗi bên có trách nhiệm cố gắng tối đa để giúp đỡ bên bị thiệt hại nhằm giảm thiểu các tổn thất gây ra vì lý do bất khả kháng. Trên đây là Chính sách hoàn hủy của Maslow Travel